skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Hvad forstås ved risikovurdering af maskiner?

Når du laver en risikovurdering, gør du det ud fra den risikoanalyse, som du har udarbejdet forinden. Risikovurderingen bruges derefter til at give en samlet vurdering af din risikoanalyse, samt evaluere forskellige parametre som til sidst giver dig risikovurderingen. Det er altså et samlet billede for hvor farlig/ikke farlig din farekilde er.

Krav til hvordan risikovurderingen udføres?

Umiddelbart er der ikke et krav til, hvordan du udfører risikovurderingen på f.eks. en maskine. I Maskindirektivet står der skrevet, at ”Maskinfabrikanten eller dennes repræsentant skal sørge for, at der bliver foretaget en risikovurdering med henblik på at fastlægge de sikkerheds- og sundhedskrav, der knytter sig til pågældende maskine. ” Så der er altså kun krav til, at du laver en risikovurdering, men en metode bliver ikke foreslået. Derfor kan du i realiteten selv vælge, hvordan du vil risikovurdere din maskine. Men der findes også standarder som hjælper dig rigtigt godt på vej.

Risikovurdering efter DS/EN/ISO 12100:2011

I realiteten kan du godt benytte din egen måde at risikovurdere på. og der findes en standard som beskriver i detaljer, hvordan en risikovurdering bør laves. Da denne beskriver, hvordan du laver risikovurdering på din maskine, er det god en ide at følge denne standard, idet den anses for at være ”state of art” inden for risikovurdering.

Da arbejdstilsynet og andre instanser tager udgangspunkt i denne standard, forventes det at du laver en risikovurdering på samme kvalitetsmæssige højde, som der står skrevet i DS/EN/ISO 12100:2011 – hvis du skulle vælge ikke at følge denne stanard.

Hvad indeholder denne standard (DS/EN/ISO 12100:2011) så?

DS/EN/ISO 12100:2011 er den danske oversatte version af EN/ISO 12100:2010. Den indeholder ingen ændringer men er blot oversat til dansk. Standarden beskriver detaljeret strategien for risikovurdering og risikonedsættelse på din maskine. Generelt starter den med at beskrive, at du skal fastlægge maskinens begrænsninger og derefter beskrives hvordan følgende punkter opfyldes:

  • Identificering af farekilder, i forhold til maskinens levetid
  • Risikoestimering – i forhold til konsekvens, sandsynlighed, eksponeringstid, muligheden for at undgå farekilden
  • Risikoevaluering – skal der laves tiltag for risikonedsættelse
  • Risikonedsættelse, som bl.a. er i tråd med Maskindirektivet 2006/42/EF bilag 1 pkt. 1.1.2.b
  • Dokumentation af hele risikoanalysen og risikovurderingen
Back To Top