Overensstemmelseserklæring for en maskine

Overensstemmelseserklæring - Trinet inden CE-mærket påsættes..... Denne erklæring skal medfølge alle produkter som er omfattet af maskindirektivet artikel 1, stk. 1, litra a)-f), disse produkter betegnes alle som en maskine ifølge direktivet. Erklæringens formål er, at beskrive de direktiver som…

Læs mere

Delmaskine – Inkorporeringserklæring

Inkorporeringserklæring for delmaskiner En delmaskine skal ikke leveres med en overensstemmelseserklæring, men leveres med en inkorporeringserklæring. Erklæringen skal indeholde nogle af de samme oplysninger som der medtages i en overensstemmelseserklæring, disse oplysninger er f.eks. producent, adresse, modelbetegnelse osv. Inkorporeringserklæringens formål…

Læs mere