skip to Main Content
+45 20 76 78 01 info@maskinrisiko.dk

Nødstop på maskiner

Nødstop på maskiner er som udgangspunkt et krav fra maskindirektivet bilag I punkt 1.2.4.3. Dette gælder dog ikke for følgende:

  • maskiner, hvor risikoen ikke kan mindskes ved montering af nødstop, enten fordi dette ikke nedsætter den normale stoptid, eller fordi det ikke gør det muligt at træffe de særlige foranstaltninger, risikoen kræver
  • håndholdte og eller håndstyrede maskiner.

Der skal altså som udgangspunkt være minimum et nødstop på maskinen, og nødstoppet kan kun undværes hvis der umiddelbart ikke gør maskinen mere sikker.

Det er også vigtigt at huske at noterer at nødstopsanordninger supplerer andre sikkerhedsforanstaltninger men ikke erstatter dem. Så man kan ikke sætte nødstop på en maskine og så sige man har løst alle farekilder på den måde!

Hvad skriver den nye EN ISO 13850:2015 om kravene til nødstop

Den nye standard for nødstop blev harmoniseret den 31 Maj i år (2016), der er nogle ting i den som er værd at noterer sig. Nogle af dem vil jeg belyse her, men den skal købes og læses!

Krav til minimum Performance Level

Den gamle standard havde ikke et krav til sikkerhedsniveauet for nødstop, i den nye standard er dette beskrevet i punkt 4.1.5.1 hvor minimum kravet til Performance Level er PLr = c eller SIL 1, der skal dog foretages en risikovurdering og niveauet skal evt. være højere alt efter hvilke funktioner som nødstoppet skal stoppe.

Nødstoppets farve og baggrund

I punkt 4.6.3. findes dette svar, nødstoppet skal være RØD med så vidt muligt en GUL baggrund. Nødstop som kræver en nøgle for at frigive det igen, bør undgås.

Der bør ikke anvendes tekst på nødstoppet eller baggrunden, hvis det ønskes at anvende et piktogram, skal der anvendes IEC 60417-5638.

Wirenødstop

Standarden indeholder i punkt 4.4 også krav til wirenødstop, her skal wiren som anvendes være RØD, hvis der anvendes skilte til at gøre wiren mere synlig, skal disse være RØD og GUL, her henvises igen til piktogram IEC 60417-5638 som indikering på evt. skilte.

Back To Top