skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Definitionen for en maskine

Maskindirektivet gælder for alle maskiner i bred forstand. Hvad er så en maskine…?

Maskine som definition er ret bred i maskindirektivets forstand, og man vil måske ikke se alle produkter som en maskine.

Maskindirektivet fastslår dog at en maskine er:

  • en samling af indbyrdes forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, forsynet med eller beregnet til at blive forsynet med et andet drivsystem end den menneskelige eller animalske kraft anvendt direkte, og samlet således, at de er indbyrdes forbundne med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse
  • en samling som omhandlet i første led, som kun mangler tilslutningselementer til anvendelsesstedet eller for tilslutning til energikilder og drivkraft
  • en samling som omhandlet i første og andet led, der er installationsklar, men som først er funktionsklar efter montering på et transportmiddel eller installation i en bygning eller en konstruktion
  • samlinger af maskiner som omhandlet i første, andet og tredje led eller delmaskiner som omhandlet i litra g), som for at opnå et bestemt resultat er anbragt og styres således, at de er indbyrdes forbundne i deres funktion
  • en række dele eller mekaniske komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, som er indbyrdes forbundne, bestemt til løft af byrder, og som udelukkende drives ved menneskelig kraft

Et produkt betegnes altså som en maskine, jf. maskindirektiver artikel 2 litra a), hvis det har bevægelige dele som kræver en energikilde eller drivsystem andet end det menneskelig eller animalske dyr kan producere.

Derudover betegnes et produkt også for at være en maskine, hvis produktet kan oplagre energi til senere at kunne drive sine bevægelige dele med.
Et produkt der kan trækkes op af f.eks. et menneske og senere frigive sin kraft, for hermed at drive produktets dele som er bevægelige. Dette produkt er en ”maskine” og underlagt maskindirektivet.

Der er selvfølgelig også specielle produkter som ikke er omfattet af maskindirektivet. Disse kan ses under artikel 1 stk. 2

Læs også om delmaskiner

Maskiner og delmaskiner er ikke det samme, læs mere om hvad en delmaskine i linket.

Maskiner leveret uden drivsystem

Maskiner som leveres uden et drivsystem, er stadig underlagt maskindirektivet. Det samme arbejde skal altså gennemføres, med hensyn til CE-mærkning, overensstemmelsesvurdering og erklæring.

Hvis maskinen ikke får monteret sit drivsystem inden det leveres til kunden eller brugeren, er det maskinbyggerens ansvar at definere specifikationerne for drivsystemet. Specifikationerne skal indeholde hvordan drivsystemet skal påmonteres maskinen, inden den kan anvendes sikkert.

Der kan her være en del forvirring, om det der i maskindirektivet kaldes en ”delmaskine”. Men en maskine med nærmere fastlagt anvendelse, uden et drivsystem, er en maskine.

Læs mere om delmaskiner

Back To Top