skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Produkter som er underlagt Maskindirektivet bliver kontrolleret af arbejdstilsynet herhjemme. Det kendes måske også som bekendtgørelse 612, den er dog blevet ændret til bekendtgørelse 693 som er gældende fra 1. juli 2013.

Maskindirektivet er et europæisk direktiv og blev introduceret i 1995. Direktivet fastsætter de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav der er til en maskine, det fastsætter også at det er fabrikantens eller dennes repræsentant, der er ansvarlig for at direktivet overholdes.

Maskindirektivet fastsætter også at en maskine skal CE-mærkes efter Artikel 16 i direktivet. Det er her vigtigt at forstå, at det ikke er CE-mærket som afgør om direktivet er overholdt. CE-mærket skal påsættes din maskine eller produkt som det sidste, for at bevise at maskinen eller produktet overholder direktiverne som den er underlagt. Så en maskine kan i realiteten godt bære et CE-mærke men ikke overholde direktiverne korrekt.

Link til Maskindirektivet

2006/42/EF ved EUR-lex

Lov Nr. 155 – Lov om indretning m.v. af visse produkter

Bekendtgørelse 693 – Dansk bekendtgørelsen – Bilag I er Maskindirektivet

Hvem har ansvaret for at maskindirektivet overholdes?

Som udgangspunkt er det producenten eller dennes repræsentant, men da en maskinen ikke må tages i brug uden at den overholder direktivet. Har du som slutbrugeren i sidste ende et ansvar for at kontrollere om maskinen overholder direktivet.

Vejen til overensstemmelsesvurderingen

Maskindirektivet påkræver at der udføres en overensstemmelsesvurdering på alle maskiner. Dette med henblik på, at kunne attestere at maskinen overholder direktivet. Alt efter maskintypen, kan der vælges at benytte forskellige procedurer for overensstemmelsesvurdering. Vær her opmærksom på at der anvendes specielle procedure ved maskiner som er omfattet af Bilag IV.

Brug af Harmoniserede Standarder

I artikel 7 beskriver Maskindirektivet anvendelsen af harmoniserede standarder og deres betydning i form af overensstemmelse med direktivet.

Hvis en maskine er forsynet med et CE-mærke og den påkrævede overensstemmelseserklæring, som erklærer hvilke harmoniserede standarder der er anvendt til at sikre overensstemmelsen. Formodes det at maskinen er i overensstemmelse med de relevante sikkerheds- og sundhedskrav som de pågældende harmoniserede standarder omfatter.

Det er derfor en rigtig god ide at anvende harmoniserede standarder til at sikre overensstemmelse med direktivet, da man her igennem sikrer en ens forståelse af hvad der betegnes som en sikker maskine. Anvendes der ikke harmoniserede standarder, kan det være nødvendigt at, bevise man har brugt tilsvarende principper eller bedre end dem beskrevet i de harmoniserede standarder.

Påsætning af CE-mærke

CE-mærket på en maskine, er det sidste trin i forbindelsen med konstruktionen af en maskine. En maskine må altså ikke anvendes eller markedsføres før den er korrekt CE-mærket. Artikel 5 i Maskindirektivet forklarer hvornår en maskine kan markedsføres eller leveres til brug ved en kunde/bruger.

Produkter der er underlagt Maskindirektivet

Maskindirektivet dækker over mange forskellige typer maskiner og andre produkter. Her er en liste over de typiske produkter som er underlagt Maskindirektivet:

  • Maskiner
  • Udskifteligt udstyr
  • Sikkerhedskomponenter
  • Hejse- og løftetilbehør
  • Kæder, tove og stropper
  • Aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler
  • Delmaskiner
Back To Top