skip to Main Content
+45 20 76 78 01 info@maskinrisiko.dk

Lockout Tagout kan være et godt supplement til "risikonedsættelse gennem uddannelse af medarbejdere"

Lockout Tagout kan være en rigtig god ide at implementere i ens arbejdsprocesser i virksomheden, herigennem kan det være med til at gøre service- og vedligeholdelsesopgaver mere sikre på maskiner og procesanlæg.

Men Lockout Tagout kan aldrig erstatte en godt konstrueret maskine eller et godt konstrueret sikkerhedssystem, dette fordi det er op til operatøren eller virksomheden at proceduren bliver fuldt. Der vil også altid være en vis sandsynlighed for at operatøren kan “glemme” at gennemfører proceduren korrekt.

Noget så simpelt som at hængelåsen mangler eller skiltet som anvendes til Tagout er forsvundet, kan stadigt fører til at opgaven udføres af operatøren. Så selv flere fejl vil evt. ikke forhindre operatøren i at arbejdet udføres og hermed mangler sikkerheden. Dette vil ikke ske ved korrekt konstrueret sikkerhedskredse på maskinen.

Risikonedsættelse efter MD Bilag I pkt. 1.1.2.

Hvad er Lockout Tagout (LoTo)

LoTo er bedst kendt fra USA og Canada. I USA findes der OSHA standarder som forklarer brugen af LoTo, det findes også i Canada.

I sin simpleste forklaring går Lockout Tagout (LoTo) ud på at:

  • Frakoble/isolerer farlig energi – Lockout (Lo)
  • Indikerer hvem der har foretaget frakobling – Tagout (To)

Et eksempel er en tekniker som afbryder forsyningsspændingen til en maskintavle, dette gennem forsyningsadskilleren på tavlen. Efterfølgende låses forsyningsadskilleder i OFF (0) stilling med en hængelås, et skilt hænges også ved hængelåsen så andre kan se hvilken person der har foretaget frakoblingen og procedure for genindkobling igen.
Der er nu slukket for forsyningen  og teknikeren kan foretage reparation eller vedligeholdelse på det elektriske system uden at der skulle være risiko for utilsigtet genindkobling af forsyningen.

Hvornår gælder Lockout Tagout (LoTo)

Som udgangspunkt skal der anvendes Lockout Tagout i forbindelse med Service og Vedligeholdelse på maskiner. Og hvor det er påkrævet for “operatøren” at suspendere (forbikoble) en sikkerhedsforanstaltning eller hvor arbejdet foretages i et område på maskinen hvor der under normal drift vil være farekilde til stede.

Vær dog opmærksom på at i OSHA standard nr. 1910.147 angives der at Lockout Tagout ikke gælder for mindre værktøjsskift eller mindre serviceopgaver som er: rutine, gentagende eller en del af produktionen, som foregår som en normal arbejdsrutine under produktionen. Her skal der anvendes andre beskyttelsesforanstaltninger.

(2) Application. (i) – This standard applies to the control of energy during servicing and/or maintenance of machines and equipment.

(ii) – Normal production operations are not covered by this standard (See subpart 0 of this part). Servicing and/or maintenance which takes place during normal production operations is covered by this standard only if;:
(A) An employee is required to remove or bypass a guard or other safety device; or
(B) An employee is required to place any part of his or her body into an area on a machine or piece of equipment where work is actually performed upon the material being processed (point of operation) or where an associated danger zone exists during a machine operating cycle.

NOTE: Exception to paragraph (a)(2)(ii): Minor tool changes and adjustments, and other minor servicing activities, which take place during normal production operations, are not covered by this standard if they are routine, repetitive, and integral to the use of the equipment for production, provided that the work is performed using alternative measures which provide effective protection (See subpart 0 of this part).

Hvordan harmonerer dette med Maskindirektivet 2006/42/EF

I MD Bilag I, punkt 1 .6.3. Som udgangspunkt er der krav til at energien til en maskine skal kunne frakobles og aflåses for at undgå utilsigtet genindkobling af energien, dette dog ikke hvis f.eks. forsynings-stikket til maskinen kan overvåges mens arbejdet udføres.

Men…… der er ikke krav til anvendelse af Lockout Tagout procedure

I punkt 1.6.1. beskrives der at indstilling og normal vedligeholdelses af maskinen helst skal kunne udføres uden for de farlige områder. Hvor dette ikke er teknisk muligt, skal der træffes foranstaltninger for at dette kan udføres sikkert (jf. bl.a. 1.2.5)

I Guiden til Maskindirektivet er der yderligere beskrevet at det i nogle tilfælde ikke er nødvendigt at standse maskinen helt under disse arbejdsopgaver, forudsat at de dele hvorpå der udføres arbejde og de dele der kan være farlige for operatøren, er standset.

Hvis det er nødvendigt at udfører arbejdet mens maskinen kører, skal der f.eks. anvendes en speciel driftsmåde, som tillader kørsel med specielle dele af maskinen. Dette kan f.eks. gøres med: Hold-To-Run enheder, nedsat hastighed , Trapped key systemer osv.

Forhindring af uventet igangsætning

I MD Bilag I, punkt 1 .6.1. er der følgende krav, hvis nogle funktioner på maskinen skal fungere mens en afskærmning er flyttet, forbikoblet eller fjernet fra maskinen.

  • udelukke alle andre betjenings- eller driftsmåder
  • kun tillade, at farlige funktioner fungerer ved vedvarende påvirkning af betjeningsanordninger
  • kun tillade, at farlige funktioner fungerer under forhold med nedsat risiko, og uden mulighed for risici, der skyldes sammenkædede sekvenser
  • forhindre, at farlige funktioner sættes i gang ved en tilsigtet eller utilsigtet påvirkning af maskinens følere.

F.eks. til forhindring af uventet igangsætning, anbefales det at kigge i EN 1037:1999+A1:2008. Denne standard beskriver bl.a. principper hvor der bruges Trapped-key systemer, Lockout Tagout, og lign. til at afbryde farlig energi under større service- og vedligeholdelsesopgaver.

Standard beskriver at det er maskinbyggerens ansvar at vurdere hvilke opgaver der normalt skal udføres på maskinen, og sørge for at sikre maskine så disse opgaver kan udføres sikkert.

Til mindre opgaver, beskrives der i punkt 6 hvordan dette kan løses. Her henvises der til EN 60204-1 og EN 954-1 (Erstattet af EN 13849-1 & -2), der er som note angivet i EN 1037 punkt 6.2.2, at et enkelt kredset system som styres af en programmerbar enhed, måske ikke give sikkerhed nok mod ventet igangsætning.

Back To Top