skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Lågekontakter i forbindelse med afskærmning - EN ISO 14119:2013

Lågekontakter som anvendes på afskærmning, bliver beskrevet i standarden EN ISO 14119:2013. Standarden beskriver forskellige typer lågekontakter og hvordan udvælgelse bør foretages baseret på hvilke miljø de skal sidde i f.eks.

Typer af lågekontakter

Der findes forskellige typer af lågekontakter og standarden omtaler disse som Type 1 & 2 for mekaniske lågekontakter, og Type 3 & 4 for elektriske/elektroniske lågekontakter. Type 1,2,3 & 4 har dog intet at gøre med kvaliteten at gøre eller hvilken man bør vælge. En type 2 lågekontakt kan være bedre end en Type 4 lågekontakt i nogle løsninger.

Mekaniske lågekontakter (Type 1 & 2), er f.eks. følgende.

 • Type 1
  • Mekaniske grænsekontakter
  • Mekaniske beslag med indbygget kontakter
 • Type 2
  • Mekaniske nøgleafbrydere
  • Trapped Key

Elektriske lågekontakter (Uden kontaktsæt) er f.eks. følgende

 • Type 3
  • Induktive følere
  • Kapacitive følere
  • Magnetiske
  • Ultralyds sensor
  • Infrarød sensor
 • Type 4
  • Magnetisk (Kodet)
  • RFID (Kodet)
  • Optisk (Kodet)

Fakta - 14119:2013

Harmoniserede den 11/4-2014
EN 1088 ikke gældende fra 30/4-2015

Standard type: B2

Dækker ikke alle krav til Trapped Key systemer.

Lågekontakter som er kodet

Lågekontakter kan være kodet eller ikke kodet, hvilket kan være med til at forhindre forudsigeligt misbrug eller forbikobling af lågekontakten.

En RFID kodet lågekontakt kan ikke umiddelbart nemt forbikobles som f.eks. en alm. induktiv føler. I pkt. 7.1 i standarden bliver der beskrevet at en Type 3 lågekontakt ikke bør anvendes med mindre at risikovurdering for maskinen viser at det ikke er muligt at forbikoble lågekontakten nemt eller enkelt.

Vurdering af fejl på mekaniske lågekontakter

I punkt 8.2 står der at for sikkerhedskredse hvor der er krævet en Performance level = d eller e (SIL 2 eller 3), og hvor der anvendes mekaniske lågekontakter af type 1, skal man vurdere muligheden for at fejl kan opstå i selve aktuator delen, den kan f.eks. knække, den fejl vil ikke umiddelbart blive opdaget af sikkerhedskredsen.

Fejlen kan også opstå for lågekontakter Type 2

Det er derfor vigtigt når der vælges en mekanisk lågekontakt, at tage en snak med leverandøren hvordan denne type fejl kan undgås og evt. om fabrikanten af lågekontakten har konstrueret lågekontakten for at undgå at interne fejl kan give samme problemstilling.

Alternativt kan der vælges at anvende to fysiske lågekontakter, dette er også beskrevet i standarden som en mulig løsning. En anden løsning kunne være en mekanisk og en elektrisk type 4 lågekontakt, forudsat der ikke er krav til en lågekontakt med låsefunktion (sikkerhedslås).

Lågekontakter som er seriekoblet

Lågekontakter som er seriekoblet med potential-fri kontaktsæt er også en anden problemstilling som standarden beskriver.

Standarden skriver i punkt 8.6 at man her skal overveje ens DC (Diagnosegrad) i systemet, dette gælder for lågekontakter med NC elementer i serie og for lågekontakter med NO elementer i parallel.

Grunden til dette er at det er sandsynligt at der vil blive “maskeret en fejl” i en lågekontakt på et eller andet tidspunkt. Dette ses typisk ved lågekontakter som er seriekoblet, hvor den ene kreds ikke vil bryde hvis der opstår en fejl i et kontaktsæt. Løsningen for operatøren er ret nem, blot at åbne en låge som er placeret efterfølgende i kredsen, hermed brydes begge kanaler. Nu er fejlen maskeret, og det er blot et spørgsmål om tid før den anden del af lågekontakten fejler, og så kan låge åbnes uden det opdages af sikkerhedskredsen og der vil være adgang til det ellers normalt beskyttede område.

Den tekniske rapport EN ISO TR 24119:2015, går mere i dybden med seriekobling af lågekontakter med potential-fri kontaktsæt. Det er altså en rigtig god ide at vælge en ordentlig lågekontakt til løsningen, tiden der skal bruges på at dokumenterer valget for evt. seriekobling af lågekontakter med potential-fri kontaktsæt er forholdsvis omfattende i forhold til evt. pris på en ordentligt lågekontakt med f.eks. OSSD udgang.

Back To Top