skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Typer af Afskærmning

Beskrivelsen for typer at afskærmning kan findes i maskindirektivet bilag I punkt 1.4 – Kendetegn ved afskærmning og beskyttelsesudstyr.
Underpunkterne i 1.4.2 forklarer de særlige krav til de forskellige type afskærmning der er beskrevet i maskindirektivet.

De forskellige typer afskærmning er følgende:
– Fast afskærmning
– Bevægelig afskærmning
– Justerbar afskærmning

De ovenstående typer afskærmning falder alle sammen ind under det der kaldes for tekniske beskyttelsesforanstaltninger. De er ikke en del af konstruktionen på maskinen, hvilket man måske umiddelbart ville tro. Hvis afskærmningen fjernes eller mangler, vil maskinen stadigt kunne fungere korrekt men farekilderne som normalt er beskyttet af afskærmningen er ikke længere tilstrækkeligt nedsat, og vil udgøre en potentiel risici for operatøre på maskinen.

Generelle krav til afskærmning og harmoniserede standard EN ISO 14120:2015

De generelle krav til afskærmningen er beskrevet i punkt 1.4.1 i maskindirektivet Bilag I. Disse krav er følgende
– skal være solidt fremstillet
– skal være solidt fastgjorte
– må ikke forårsage yderligere farer
– brugen heraf må ikke uden videre kunne omgås eller sættes ud af drift
– skal være placeret tilstrækkeligt langt fra det farlige område
– må ikke mere end højst nødvendigt hindre udsynet under arbejdet og
– skal muliggøre absolut nødvendig anbringelse og/eller udskiftning af værktøj samt vedligeholdelsesarbejde, idet adgangen begrænses til det område, hvor arbejdet skal udføres, så vidt muligt uden fjernelse af afskærmningen eller uden at sætte beskyttelsesudstyret ud af funktion.

I øvrigt skal afskærmninger om muligt beskytte mod udslyngning eller fald af materialer eller genstande og mod emissioner fra maskinen.

Til at sikre overholdelsen af disse krav, anbefales det at anvende den harmoniserede standard EN ISO 14120:2015, denne standard afløser den tidligere EN 953:1997 + A1:2009

I forhold til den gamle EN 953, er der sket en del væsentlige ændringer som du skal være opmærksom på som maskinbygger eller konstruktør. Bl.a er der krav til at konstruktionen af afskærmning på en maskine skal valideres og verificeres iht. forskellige punkter i standarden. Der er også beskrevet hvilke maksimale kraft en automatisk bevægelig afskærmning må trykke med.

Fast afskærmning

Kendetegnet ved fast afskærmning er generelt at den er fast tilknyttet til maskinen, men stadigt kan fjernes under visse tilfælde. F.eks. i forbindelse med service eller reperation. Udover de generelle krav til afskærmning er der nogle vigtige krav som du skal være opmærksom på som maskinbygger.
– Afskærmningen skal være fastgjort med blivende fastgørelsesmidler. Det vil sige når den faste afskærmning afmonteres skal bolte eller møtrikker til at fastgøre afskærmningen igen, blive siddende på afskærmningen.
– Der skal anvendes værktøj for at kunne fjerne afskærmningen. Hvis afskræmningen kan fjernes uden brug af værktøj, er det ikke godt nok.

Back To Top