skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Delmaskine – Hvad er det? (Definition)

En delmaskine er også omfattet af maskindirektivet, men proceduren for overensstemmelsesvurderingen er anderledes for en delmaskine i forhold til en maskine. Men hvornår er der tale om en delmaskine eller en maskine? Maskindirektivet har følgende definition:

en samling, som næsten er en maskine, men som ikke alene kan sikre en bestemt anvendelse. Et drivsystem er en delmaskine. Delmaskinen er kun beregnet til, at skulle inkorporeres eller forbindes med andre maskiner eller andre delmaskiner eller udstyr med henblik på at udgøre en maskine, som dette direktiv finder anvendelse på

I forhold til en maskine er forskellen bl.a. at en maskine er nærmere fastlagt til en bestemt anvendelse. Hvor en delmaskine ikke har en nærmere fastlagt anvendelse. En maskine som markedsføres hvor brugeren selv kan definere hvad den skal anvendes til, er altså en delmaskine. Fabrikanten kan i dette tilfælde ikke forudse hvad delmaskinen skal anvendes til, når den er inkorporeret i den færdige maskine.

Eksempler på delmaskiner:

  • Hydraulikstation
  • Brændstofdrevet motor/generator/drivsystem

Skal også risikovurderes!

Det specielle ved en delmaskine, er at producenten kun skal tage hensyn til væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav som er relevant for den når den markedsføres. Det vil sige at kunden eller brugeren, har ansvaret for de resterende punkter fra bilag I i maskindirektivet, inden den kan betegnes som en færdig maskine, CE-mærkes og tages i brug.

Da delmaskinen ikke har et nærmere fastlagt anvendelse, kan producenten måske ikke sikre at delmaskinen opfylder alle krav fra maskindirektivet. Vær dog opmærksom på at nogle delmaskiner måske kan anvendes som en færdig maskine!

En delmaskine kan være beregnet til inkorporering

Når en delmaskine markedsføres, overholder den som regel ikke alle væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fra bilag I i maskindirektivet, derfor må delmaskinen ikke tages i brug før den er inkorporeret i den færdige maskinen eller sammen med en anden delmaskine.

Når delmaskinen inkorporeres med en anden maskine eller delmaskine, er det firmaet/personen som foretager inkorporeringen som er ansvarlig for udarbejdelsen af en ny risikovurdering af den nye maskine.

Der medfølger derfor en ikke en overensstemmelseserklæring, men i stedet sendes der en inkorporeringserklæring med en delmaskine. Denne erklæring beskriver hvilke punkter fra maskindirektivets bilag I, delmaskinen er i overensstemmelse med. Den beskriver også hvilke punkter der kun delvist eller ikke er i overensstemmelse med. Hermed kan køberen eller brugeren, se hvilke punkter de skal arbejde videre med for at sikre overensstemmelse med maskindirektivet.

Læs mere om inkorporeringserklæring

Back To Top