skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Hvad betyder et CE-mærke?

CE-mærkning skal anvendes på udvalgte produkter for at indikere, at fabrikanten af produktet har overholdt de EU direktiver, som produktet er underlagt.
Der findes mange forskellige produkter som er underlagt CE mærkning, og nedenfor er vist et udvalg af disse produkter.

 • Legetøj
 • El-produkter
 • Maskiner
 • Kranudstyr og andet løfteredskab
 • Trykbærende udstyr
 • Personlige værnemidler
 • Elevatorer

Selv om et produkt har et CE-mærke, er det ikke altid, man kan tage det for givet, at produktet er sikkert. Hvis du mener at have et produkt, som ikke overholder kravene for produktet, kan det være en god ide at få undersøgt det nærmere.

Brug for hjælp?

Hvis du har brug for mere information omkring ce-mærkning, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Check evt. også vores side med diverse svar og spørgsmål (FAQ). Siden indeholder de spørgsmål som vi bliver stillet mest og ligeledes svarene på dem.

CE Mærkning – Hvad betyder et CE-mærke?

Det er fabrikanten af produktet, som har ansvaret for, at CE mærkningen er gennemført korrekt på produktet.
Forskellige produkter har forskellige krav til, hvilke oplysninger der skal være anbragt sammen med CE-mærket. Disse krav er angivet i de direktiver, som produktet er underlagt.

Hvis du ikke er fabrikant af produktet selv men har købt produktet fra et land, som ligger udenfor EU/EØS, så bliver du betegnet som importør, og har hermed det samme ansvar for at produktet opfylder de underlagte direktiver, inden produktet tages i brug eller sælges videre.

Hvorfor skal man CE-mærke nogle produkter?

CE-mærkning af produkter laves primært af to grunde.

 1. For at sikre bedre bevægelighed af produkter på det europæiske marked.
  Dette gøres ved at have fastsat ens regler i EU for udvalgte produkter. Hermed er det nemmere at eksportere produkter til andre lande, uden at det giver problemer.
 2. For at sikre at forskellige udvalgte produkter er sikre inden de markedsføres eller tages i brug.
  Skade på personer og materiel som følge af, at produktet var farligt, koster de forskellige lande utroligt mange penge. Derfor fastsættes der forskellige sikkerhedskrav til produkterne i direktiverne, og dette er for at gøre produkterne så sikre som muligt.

Der er altså flere fordele ved CE-mærkningen af produkter. Som fabrikant er du mere sikker på, at dit produkt kan eksporteres ud af landet og stadigt være sikkert i andre EU/EØS lande. Som forbruger eller køber af et produkt der er CE-mærket, burde du kunne regne med, at produktet er sikkert.

Hvis du er arbejdsgiver, bør du dog altid sikre, at produkter overholder pågældende underlagte direktiver. Dette kan du gøre ved kontrol af f.eks. overensstemmelseserklæring og evt. gennemgang af produkterne.

CE mærkning på maskiner

Maskiner som er underlagt Maskindirektivet, skal have et CE-mærke før maskinen må tages i brug. CE-mærket er det sidste, som påsættes maskinen inden den kan tages i brug eller overdrages til kunden/køber.

Når maskinen har et CE-mærke monteret, er der formodning om, at maskinen overholder de bestemmelser som er angivet i f.eks. Maskindirektivet

Det er typisk producenten eller importøren af maskinen, som er ansvarlig for, at det tekniske dossier og brugsanvisning er korrekt udført. Der skal også medfølge en overensstemmelseserklæring sammen med maskinen. Den skal indeholde de oplysninger, som er beskrevet i Maskindirektivet bilag II afsnit 1.

Oplysninger som skal medtages i en overensstemmelseserklæring:

 • Fabrikantens firmanavn, adresse eller dennes repræsentant
 • Beskrivelse og identifikation af maskinen, modelbetegnelse, typebetegnelse, serienummer osv.
 • Den eller de bekendtgørelser som maskinen er underlagt f.eks. Maskindirektivet, Trykdirektivet, ATEX, osv.
 • De standarder som er blevet brugt undervejs i projektet f.eks. DS/ISO 12100, DS/ISO 13849-1, DS/ISO/TR 14121-2, osv.
 • Hvis maskinen skal typeafprøves i henhold til bilag IV, IX & X i maskindirektivet, skal navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ som har udført typeafprøvningen påføres.
 • Sted og dato for erklæringen
 • Navn/identitet og underskrift af den person som er ansvarlig for erklæringen.

 

Først når overensstemmelseserklæringen er lavet, må CE-mærket monteres på maskinen.

Læs mere om bestemmelserne for overensstemmelseserklæringen i Maskindirektivet bilag II afsnit 1.A

Læs mere om CE Mærkning på Sikkerhedstyrelsens hjemmeside

CE-mærkning
Back To Top