skip to Main Content
+45 20 76 78 01 info@maskinrisiko.dk

Afskærmning på maskiner

Afskærmning er nok noget af det man som maskinbygger har svært ved at undværer på en maskine, det er derfor vigtigt at holde sig up-to-date med kravene på dette område.

Af de vigtigste ændringer fra den gamle EN 953:1997+A1:2009 til den nye EN ISO 14120:2015, er det at der stilles krav til validering og verificering af afskærmningens holdbarhed/integration. Dette er beskrevet under punkt 7.1 og fremefter.

Kraftdrevne bevægelige eller justerbare afskærmninger

Punkt 5.2.5.4 beskriver kravene til kraftdrevne afskærmninger, dette for at undgå farekilder opstår pga. afskræmningen, husk selvom afskærmningen måske forhindre en større farekilde, så er det IKKE ok at der opstår en ny farekilde.

En kraftdreven afskærmning må maksimum trykke med en kraft på 150 N og 10 Joule, dette gælder hvis der er anvendt en beskyttelsesforanstaltning for at forhindre farekilden i forbindelse med bevægelsen, denne beskyttelse kunne være Klemliste, Lysgitter eller Sikkerhedsscanner og lign.

Hvis der ikke er anvendt nogen form for beskyttelse mod farekilden fra bevægelsen, så må kraften maksimum være 75 N og 4 Joule.

Valget mellem Fast afskærmning til bevægelig afskærmning ændret

I den gamle standard EN 953 var der i bilag A, vist et diagram for valget af forskellige typer afskærmning. Denne er væk i den nye standard og der henvises i stedet til EN ISO 12100:2010 punkt 6.3.2.

I punkt 6.4.4.1 beskrives der at der bør vælges en bevægelig afskærmning, hvis operatøren skal have adgang ofte, dette f.eks. oftere end 1 gang om ugen. Omvendt kan der vælges en fast afskærmning hvis der ikke kræves adgang ofte f.eks. mindre end 1 gang om ugen. Der skal dog også tages hensyn til hvor svært det vil være at fjerne den faste afskærmning.

Fakta - 14120:2015

Harmoniserede den 13/5-2016
EN 953 ikke gældende fra 31/5-2016

Standard type: B2

Ikke gældende for:
ROPS, FOPS, TOPS

Back To Top