skip to Main Content
+45 20 76 78 01 info@maskinrisiko.dk

Risikovurdering af nye/brugte maskiner

Husker dit firma at kontrollere nye/brugte indkøbte maskiner inden de tages i brug?

Nye maskiner skal være CE-mærket for at de overholder maskindirektivet, men selvom man burde kunne stole på CE-mærket er det ikke altid tilfældet.
Ligeledes er der krav til at arbejdsgiveren kontrollere og sikre, at alle tekniske hjælpemidler er sikre at anvende for arbejdstageren inden de tages i brug (jf. 2009/104/EF).

For at du som arbejdsgiver kan være sikker på at ovenstående er overholdt korrekt, er det nødvendigt at kontrollere maskiner og andre tekniske hjælpemidler inden de anvendes af arbejdstageren.

Er du i tvivl om hvordan du kan kontrollere dine ny-indkøbte maskiner, eller generelt sikre dine tekniske hjælpemidler på arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakt os for en uforpligtende snak om sikkerheden på dine produkter.

CE-Mærkning af maskiner

Rådgivning/ Vejledning om CE-mærkning af Maskiner

CE-mærkning af maskiner kan virke uoverskuelig for mange, men med den rette rådgivning og viden omkring om maskindirektivet, kan det ændres.

Vi udfører både komplet overensstemmelsesvurdering (CE-mærkning), eller støtter dig på sidelinjen. Dette helt efter dine behov, og kan tilpasses undervejs i forløbet.

CE-mærkning

Online risikovurdering

Er sikkerheden på dine maskiner up-to-date med seneste direktiver & standarder?

Risikovurdering af maskiner og maskinanlæg, behøver ikke være svært og kompliceret. Vi har udviklet et online system til at hjælpe dig med at risikovurdere nemt og enkelt.

Systemet sikrer, at du benytter de korrekte metoder til risikovurderingen. Ligeledes kan du generere en rapport og gemme denne som bevis for at arbejdet er udført.

Lovpligtig eftersyn af Elværktøj og Maskiner

Har du brug for hjælp til lovpligtig eftersyn af dit elværktøj?

Stærkstrømsbekengørelsen afsnit 6 kapitel 621.2 stiller krav til et lovpligtigt eftersyn af alt håndholdt elværktøj. Dette skal som udgangspunkt udføres hver 2 måned eller hver 6 måned for udstyr som er dobbeltisoleret.

Vi kan hjælpe jer med både kontrol af dit el-værktøj, eller undervise jer i hvordan i selv efterser jeres el-værktøj korrekt. Kontakt os for at hører nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer hurtigt og effektivt.

Har du brug for hjælp til lovpligtig eftersyn af dine maskiner?

Bekendtgørelse nr. 1109 – Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler – Stiller krav til passende eftersyn af diverse teknisker hjælpemidler i §14. Dette anses generelt for at være minimum en gang om året, alt efter brugen af det tekniske hjælpe middel eller type af produkt.

Eftersynet skal sikre at det tekniske hjælpemiddel ikke har sikkerhedsmæssige fejl og at det generelt overholder kraven til for konstruktion af tekniske hjælpemidler.

Eftersynet skal foretages:
– før ibrugtagning første gang
– før ibrugtagning ved flytning eller genmontering
– mimimum en gang årligt
– hvis det har været udsat for specielle forhold som kan have medført at produktet evt. ikke kan anvendes sikkert længere.

Seneste nyheder & indlæg

18dec 16

CE-mærkning af maskiner – Guide Del 1

Denne er skrevet for at give et større forståelse for kravene i forbindelse med CE-mærkning af diverse forskellige produkter. Guiden tager udgangspunkt i maskindirektiver, men der kan være afvigelser eller…

Læs mere
22sep 16

Brugsanvisning maskiner – Grundlæggende krav

Brugsanvisninger til maskiner, skal udarbejdes efter de grundlæggende krav fra Maskindirektivet's Bilag I punkt 1.7.4. En maskine skal have brugsanvisning og den skal medleveres når maskinen sælges. Brugsanvisningen skal være…

Læs mere
22sep 16

Overensstemmelseserklæring for en maskine

Overensstemmelseserklæring - Trinet inden CE-mærket påsættes..... Denne erklæring skal medfølge alle produkter som er omfattet af maskindirektivet artikel 1, stk. 1, litra a)-f), disse produkter betegnes alle som en maskine…

Læs mere
Back To Top