Risikovurdering af maskiner

Vi tilbyder konsulentydelser i forbindelse med risikovurdering og CE-mærkning af maskiner og andre produkter

Arbejder du med risikovurdering og CE-mærkning for din virksomhed?
Vores online system til risikovurdering kan spare dig meget tid på dokumentation af risikovurderingen på maskinen

Overholdelse af væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fra Maskindirektivet 2006/42/EF

Identificering af farekilder

Risikovurdering af farekilder

Risikonedsættelse i henhold gældende standarder

Dokumentation af processen til teknisk dossier

Overensstemmelseserklæring

Brugsanvisning

Har du købt/importeret ny maskine?

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at maskinen opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fra maskindirektivet 2006/42/EF

Har du importeret en maskine udenfor EU/EØS? I henhold til maskindirektivet skal du så selv stå for CE-mærkningen. Har du brug for hjælp? Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig.

Er din gamle maskine sikker?

Gamle maskiner som ikke er CE-mærket skal stadigt opfylde maskindirektivets væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav.

Ring og få en snak med os om hvordan du kan bringe din gamle maskine "up-to-date" med gældende lovgivning.

Lovpligtig eftersyn af Elværktøj og Maskiner

Har du brug for hjælp til lovpligtig eftersyn af dit elværktøj?

Stærkstrømsbekengørelsen afsnit 6 kapitel 621.2 stiller krav til et lovpligtigt eftersyn af alt håndholdt elværktøj. Dette skal som udgangspunkt udføres hver 2 måned eller hver 6 måned for udstyr som er dobbeltisoleret.

Vi kan hjælpe jer med både kontrol af dit el-værktøj, eller undervise jer i hvordan i selv efterser jeres el-værktøj korrekt. Kontakt os for at hører nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer hurtigt og effektivt.

Har du brug for hjælp til lovpligtig eftersyn af dine maskiner?

Bekendtgørelse nr. 1109 - Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler - Stiller krav til passende eftersyn af diverse teknisker hjælpemidler i §14. Dette anses generelt for at være minimum en gang om året, alt efter brugen af det tekniske hjælpe middel eller type af produkt.

Eftersynet skal sikre at det tekniske hjælpemiddel ikke har sikkerhedsmæssige fejl og at det generelt overholder kraven til for konstruktion af tekniske hjælpemidler.

Eftersynet skal foretages:
- før ibrugtagning første gang
- før ibrugtagning ved flytning eller genmontering
- mimimum en gang årligt
- hvis det har været udsat for specielle forhold som kan have medført at produktet evt. ikke kan anvendes sikkert længere.


Lovpligtig eftersyn af elværktøj og maskiner

Online risikovurdering

Er sikkerheden på dine maskiner up-to-date med seneste direktiver & standarder?

Risikovurdering af maskiner og maskinanlæg, behøver ikke være svært og kompliceret. Vi har udviklet et online system til at hjælpe dig med at risikovurdere nemt og enkelt.

Systemet sikrer, at du benytter de korrekte metoder til risikovurderingen. Ligeledes kan du generere en rapport og gemme denne som bevis for at arbejdet er udført.

Læs mere om Online Risikovurdering


Nødstop ved maskine

Risikoanalyse af nye/brugte maskiner

Husker dit firma at kontrollere nye/brugte indkøbte maskiner inden de tages i brug?

Nye maskiner skal være CE-mærket for at de overholder maskindirektivet, men selvom man burde kunne stole på CE-mærket er det ikke altid tilfældet.
Ligeledes er der krav til at arbejdsgiveren kontrollere og sikre, at alle tekniske hjælpemidler er sikre at anvende for arbejdstageren inden de tages i brug (jf. 2009/104/EF).

For at du som arbejdsgiver kan være sikker på at ovenstående er overholdt korrekt, er det nødvendigt at kontrollere maskiner og andre tekniske hjælpemidler inden de anvendes af arbejdstageren.

Er du i tvivl om hvordan du kan kontrollere dine ny-indkøbte maskiner, eller generelt sikre dine tekniske hjælpemidler på arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakt os for en uforpligtende snak om sikkerheden på dine produkter.


Sikkerhed ved brug af tekniske hjælpemidler

Seneste Nyheder